ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

“ขับรถผ่านบ่อย แต่ไม่เคยเข้าไปเลยหละ”

วันนี้อากกาศดี๊ดีขอแวะเข้าไปหน่อยละกัน ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
รูปเก่าของศาลากลางค่ะ

รู้ที่มาที่ไปกันก่อน
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ ณ หัวมุมถนนนริศรติดกับถนนสุรินทร์ เป็นอาคารสถานที่ราชการที่ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานของชาติ ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 193 ตอนที่ 39 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2520 ซึ่งเป็นอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม

เนื่องด้วยพระยารัษฏานุประดิษฐ์ฯ สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต มีดำริเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2449 ในการพัฒนามณฑลภูเก็ต รวมทั้งการย้ายที่ว่าการเมืองภูเก็ตซึ่งอยู่ในตลาดเพื่อความสง่างามและใช้ที่ตั้งเดิมทำเหมือง มีดำริให้ไปตั้งที่เขาโต๊ะแซะ เป็นนิคมข้าราชการ โดยมีศูนย์กลางที่ศาลากลาง ดังนั้นพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ซึ่งได้เชิญชาวต่างชาติขุดแร่ดีบุกในเขตประทานบัตรบริเวณถนนหลวงพ่อ ถนนพังงา ถนนสุรินทร์ และถนนสุทัศน์ คือประทานบัตรแปลงด้านหน้าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขภูเก็ต โดยให้ฝรั่งสร้างศาลากลางเป็นการแลกเปลี่ยนประทานบัตรการขุดแร่ดีบุกแปลงดังกล่าว บริษัทนั้นก็ให้ช่างชาวอิตาเลี่ยนสร้าง แต่ยังไม่ทันสร้างพระยารัษฏานุประดิษฐ์ฯ ถึงแก่กรรม เมื่อปี พ.ศ. 2456 จึงคงมีการสรางหลังจากนั้น และรัชกาลที่ 6 ได้เสด็จไปเปิดศาลารัฐบาล ในคราวเสด็จประพาสภูเก็ตครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2460

ลักษณะของอาคารเป็นอาคารมี 2 ชั้น ชั้นบนของอาคารมีนาฬิกาโบราณ ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทานเป็นที่ระลึกเมื่อได้ทรงบัญชาราชการกระทรวงมหาดไทยมาครบ 20 ปี เมื่อ พ.ศ. 2455

นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามแล้ว ภายในศาลากลางยังประดับรูปถ่ายของเมืองภูเก็ตสมัยก่อนไว้ ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากกกกก หากเพื่อนมีธุระต้องจัดการแถวนั้นลองแวะเข้าไปนั่งหลบร้อนก่อนก็ได้นะ เราคิดว่าเจ้าหน้าที่เขาคงไม่ว่าอะไรหรอก ที่สำคัญสถานที่ราชการโปรดให้เกียรติกันด้วยค่ะ

by nan ; P

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
นี้หน้าตาปัจจุบันค่ะ

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ลวดลายแถวระเบียงสวยจัง

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ทางเดินตรงระเบียงภายในศาลากลางหละ

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้แล้วนี่เจ้าหน้าที่ไปไหนกันหมด

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
อ๋อ เล่นมาซะเช้าขนาดนี้ใครจะมาหละเธอ


ดู ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

Comments

ทิประตรี

ที่เที่ยวเยอะจัง

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.