โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2558

โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2558
 ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ เรือ Speed Boat โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ เรือ Speed Boatราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,500 บาท เด็ก 1,300 บาทราคาพิเศษสุด ผู้ใหญ่ 1,300 บาท เด็ก 1,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
โปรแกรมทัวร์เกาะพีพี-เกาะไข่ (Luxury Boat) โปรแกรมทัวร์ : เที่ยวเกาะพีพี-เกาะไข่ (Luxury Boat)ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,150 บาท เด็ก 900 บาทราคาพิเศษสุด ผู้ใหญ่ 1,000 บาท เด็ก 700 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ทัวร์เกาะไม้ไผ่(แบมบู) อ่าวมาหยา เกาะพีพี (Luxury Boat) โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เกาะไม้ไผ่(แบมบู) อ่าวมาหยา เกาะพีพี (Luxury Boat)ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,400 บาท เด็ก 1,200 บาทราคาพิเศษสุด ผู้ใหญ่ 1,200 บาท เด็ก 1,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
เที่ยวเกาะพีพี-เกาะไม้ไผ่่ (Speed Boat) โปรแกรมทัวร์ : เที่ยวเกาะพีพี-เกาะไม้ไผ่่ (Speed Boat)ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,900 บาท เด็ก 1,400 บาทราคาพิเศษสุด ผู้ใหญ่ 1,700 บาท เด็ก 1,300 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
จดหมายข่าว ชาวภูเก็ต

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.