Home > ภูเก็ตมีดี เดลี่ > สะพานท้าวเทพกระษัตรี

สะพานท้าวเทพกระษัตรี

พฤษภาคม 20th, 2009
สะพานท้าวเทพกระษัตรี

สะพานท้าวเทพกระษัตรี

สะพานท้าวเทพกระษัตรี เป็นสะพานคู่ขนานกับสะพานสารสิน ข้ามช่องปากพระระหว่างจังหวัดพังงา(บ้านท่านุ่น อ.ตะกั่วทุ่ง)กับจังหวัดภูเก็ต (บ้านท่าฉัตรไชย อ.ถลาง) ยาว ๙๐๐ เมตร ได้ก่อสร้างหลังจากสะพานสารสินเปิด ใช้มา 30 ปี ปัจจุบันนี้ สะพานสารสินได้กำหนดให้ใช้เป็นสะพานขาออกจากจังหวัดภูเก็ต ส่วนสะพานเทพกระษัตรีเป็นสะพานที่รถใช้ ้เดินทางเข้ามาจากจังหวัดพังงา

กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตเป็นแกนนำดำเนินการเสนอให้รัฐเรียก ชื่อสะพานที่สร้างคู่ขนานกับสะพานสารสินว่า เทพกระษัตรี ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่นเพื่อเป็นเกียรติแด่วีรสตรี เพราะท่านผู้หญิงจันตีฝ่าวงล้อมพม่าจากค่ายปากพระกลับเมืองถลาง รวบพลต้านต่อตีทัพญี่หวุ่นแตกพ่ายไปเมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๓๒๘

บรรยากาศยามเช้าที่สะพานท้าวเทพกระษัตรี

บรรยากาศยามเช้าที่สะพานท้าวเทพกระษัตรี

ภูเก็ตมีดี เดลี่ ,

  1. แนน
    พฤศจิกายน 2nd, 2009 at 16:35 | #1

    เก็บไว้

  1. No trackbacks yet.